Nova interpretació de la Tresoreria General de la Seguretat Social – Tarifa plana

06/07/2022

A partir del 1 de juliol de 2022, la Tresoreria General de la Seguretat Social fa una nova interpretació del art 31.1 de la Llei 20/2007 d’11 de juliol, de l’Estatut del Treballador Autònom pel qual es regulen els beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicable als treballadors per compte propi i estableix:

En el cas de que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comuns durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efecte de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 60€ que compren tant les contingències comuns com les contingències professionals quedant aquest treballadors excepte de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. D’aquesta quota de 60€, 51,50€ correspon a contingències comuns i 8,50€ a contingències professionals.

Aquesta mesura es tradueix en que totes les noves altes d’autònoms a partir del 1 de juliol de 2022 si es volen beneficiar i per tant acollir-se a la tarifa plana, no tindran cobertura de cessament d’activitat durant els primer 12 mesos, a partir del 13 mes que l’import de la tarifa plana es modifica, si que es cotitzarà.

Per tant en aquells casos que el nou autònom vulgui cotitzar per cessament d’activitat des de el primer dia haurà de renunciar a la tarifa plana i abonar l’import de la quota d’autònom complert.