ASSEGURANCES

Automòbil

 • Assegurances d’automòbils
 • Assegurances de vehicles industrials, autobusos, camions i remolcs
 • Assegurances de ciclomotors
 • Assegurances de motocicletes

Vida

 • Gamma Vida
 • Gamma Inversió
 • Gamma Jubilació

Salut

 • Assegurances mèdiques
 • Assegurances per autònoms
 • Assegurances per col·lectius
 • Assegurances d’indemnització

Empreses

 • Assegurances de responsabilitat civil
 • Assegurances d’incendis i danys
 • Assegurances de transports
 • Assegurances de crèdit d’exportació
 • Assegurances de caució
 • Assegurances de contingències
 • Assegurances d’enginyeria
 • Assegurances de crèdit intern
 • Assegurances de crèdit del mercat global
 • Servei de prevenció de riscos laborals

Agropecuària

 • Assegurances a explotacions agrícoles
 • Assegurances d’accidents personals
 • Assegurances d’animals
 • Agroseguro
 • Assegurances de caça i pesca
 • Assegurances de maquinària agrícola

Generals

 • Assegurances de la llar, comerços, comunitats de propietaris
 • Assegurances d’accidents personals
 • Assegurances per pèrdues pecuniàries
 • Assegurances de responsabilitat civil
 • Assegurances mercantils

Albert Bergadà Alburquerque

Tècnic en Assegurances
Assessor Financer

 • 973 45 05 55

Pau Cabré Capdevila

Tècnic en Assegurances

 • 973 28 28 18

Mar Collado Ruíz

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 45 05 55

Rosa Font Fumanal

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 45 05 55

Cristina Sanjulian Requena

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 45 05 55

Gerard Bondia Cayuela

Administració de Finques

 • 973 45 05 55

Cristina Mendoza Repilado

Tècnica en Gestió Administrativa

 • 973 28 28 18