LABORAL

Serveis per a empreses

 • Altes i baixes a la Seguretat Social
 • Confecció de rebuts de salaris
 • Informe de faltes i sancions de personal
 • Altes i baixes per malaltia i accidents
 • Confecció de calendaris laborals
 • Confecció Mod.111 i 190 (IRPF)
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Recursos a la Seguretat Social, OTG, INEM
 • Conciliacions amb els treballadors
 • Assistència davant la inspecció de treball

Tràmits a la Seguretat Social

 • Expedients de prestacions davant de qualsevol organisme
  • INSS
  • Benestar Social
  • OTG
  • INEM

Tràmits a Estrangeria

 • Expedients de permisos de treball
 • Expedients de permisos de residència
 • Reagrupacions familiars
 • Obtenció de la nacionalitat
 • Recursos d’expedients

Pere Batalla Sala

Advocat

 • 973 45 05 55

Maika Cortés Martínez

Diplomada en Relacions Laborals

 • 973 45 05 55

Irina Novell Solé

Diplomada en Ciències Empresarials

 • 973 28 28 18

Susanna Peries Invernon

Tècnica Laboral

 • 973 45 05 55

Mireya Planes Camprodon

Diplomada en Gestió i Administració Pública i Llicenciada en Ciències del Treball

 • 973 28 28 18

Domènec Profitós Bullich

Tècnic Laboral

 • 973 28 28 18

Ana Remón Piñol

Grau en Dret

 • 973 28 28 18

Vanessa Segovia Requena

Llicenciada en Ciències del Treball

 • 973 28 28 18