COMUNITATS

Gestió i administració de comunitats

Som el seu contacte a la comunitat de propietaris.
Podrà comptar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte o consulta referent a la comunitat.

Convocatòria de reunions

Ens encarreguem de convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de la seva comunitat.
Elaborem l’ordre del dia, qui va assistir a la reunió i un cop celebrada, elaborem l’acta amb tots els punts tractats.

Domiciliació de pagaments bancaris

Som el millor intermediari entre els propietaris i el seu banc.
Ens encarreguem de mantenir al dia els pagaments de la seva comunitat i els seus veïns, girant periòdicament tots els rebuts.

Gestions administratives amb tercers

Deixi a les nostres mans qualsevol gestió entre la comunitat i terceres persones com poden ser reparacions, manteniments i altres tipus de tràmits.

Vanesa Bendicho Martínez

Cicle Superior d’Administració i Finances

  • 973 28 28 18

Montse Gabarrella Sorribas

Tècnica Comptable i Fiscal

  • 973 45 05 55

Giorgiana Flavia Oltean

Tècnica en Gestió Administrativa

  • 973 45 05 55