El Tribunal de la UE avala restituir d’ofici tot allò pagat per clàusules abusives

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va fallar recentment que els consumidors poden sol·licitar als tribunals la devolució íntegra de tots els imports pagats de més per les clàusules abusives d’una hipoteca, fins i tot si al seu dia només se’ls va tornar una part o, encara que el consumidor afectat no hagi presentat un recurs.

El TJUE va emetre ahir quatre sentències diferents relatives a clàusules abusives en què, en general, va confirmar que els procediments nacionals no han de ser un obstacle per protegir els drets del consumidor i que els jutges nacionals han d’apreciar d’ofici el caràcter abusiu.

De les quatre sentències, dues fan referència a Espanya i havien estat elevades al TJUE arran de diverses preguntes prejudicials formulades pel Tribunal Suprem. La qüestió en si té el seu origen en una sentència del Tribunal Suprem del 9 de maig del 2013 que reconeix l’abusivitat d’algunes clàusules terra i va ordenar a tornar les quantitats abonades de més a partir d’aquell mes de maig del 2013. El jutjat va ordenar sol la restitució parcial ja que així ho dictava aleshores la jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol.

Tot i això, els litigis van arribar al TJUE, que el 2016 va sentenciar que totes les clàusules considerades abusives s’havien de declarar nul·les i restituir-se tot allò abonat indegudament a partir de la data en què es va declarar la nul·litat i no només a partir del maig del 2013, com havia fixat el Suprem espanyol. Com alguns casos seguien al jutjat, el mateix Suprem va preguntar al TJUE què fer amb els que ja havien reclamat abans de la sentència de la cort europea.

“És una gran notícia que va en la direcció de reforçar la protecció dels consumidors, desemparats moltes vegades davant de sentències en ferm que són realment complexes de revisar i que poden incorporar interpretacions esbiaixades del Dret de la Unió”, va expressar Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

El TJUE conclou que la Directiva europea sobre clàusules abusives s’oposa a aquests principis que impedeixen que el jutge que dirimeix l’apel·lació contra una sentència que limitava en el temps la restitució de les quantitats pagades indegudament pugui examinar d’ofici si s’ha infringit la directiva i decretar la restitució íntegra d’aquestes quantitats quan la falta d’impugnació pel consumidor afectat “no es pugui imputar a una passivitat total”.

Font: El País, 18/05/2022.