Multa per compartir dades personals a Whatsapp

Publicar dades personals en un xat de WhatsApp sense consentiment són 4.000 euros de multa.

L’AEPD ha sancionat una empresa que va compartir dades personals del denunciant a 3 xats de WhatsApp.

En concret les dades personals compartides van ser:

  • Nom.
  • Dos cognoms
  • Nom de carrer i número
  • Codi postal.
  • Localitat i província.

L’article 4.11 del RGPD defineix el consentiment de l’interessat com a: “Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual el
interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen”.

L’AEPD va considerar que els fets denunciats, és a dir, dur a terme un tractament il·lícit de dades personals a través de l’aplicació WhatsApp, per part de l’entitat reclamada, sense comptar amb el consentiment del reclamant, ni cap altra causa de legitimació del tractament , suposaven una infracció de l’article 6 del RGPD.

Per això l’AEPD imposa a la societat denunciada una multa de 4.000 euros per la infracció de l’article 6 de l’RGPD, que està tipificada a l’article 83.5.a) de l’RGPD.

Aquí teniu la resolució completa.