Quin règim de visites és recomanable en el cas d'un fill menor lactant?

En dret de família cada cas requereix una solució diferent, però qualsevol mesura ha de prendre’s sempre en interès del menor. Per a començar, tractant-se d’un menor lactant, fins que no finalitzi aquest període, la relació amb el pare en cas de trencament de la parella només pot ser en períodes curts i sense pernoctar.

En general, els tribunals consideren que quan el menor compleix un any i mig o dos anys, la lactància ja deixa de ser un obstacle per a normalitzar la relació del menor amb el pare, i en funció de les circumstàncies concurrents en l’entorn patern pot establir-se fins i tot una custòdia compartida.

Imaginem un cas en què el pare té una jornada laboral extensa, mentre que la mare té més possibilitats d’atendre el menor durant més temps. Aquesta circumstància té una influència decisiva, atès que la custòdia compartida o un règim extens està dirigit a la relació amb l’altre progenitor.

Com a exemple, l’AP de Castelló en data 12 de novembre de 2019, va establir el següent règim de visites per a un menor lactant de poca edat, fixant com a edat de tall els dos anys i establint dos dies entre setmana des de les 17 fins a les 20 hores, caps de setmana alterns sense pernoctar, el dissabte des de les 17 hores fins a les 20 hores i diumenge en el mateix horari.

Respecte a establir la custòdia compartida perquè entri en funcionament quan el menor compleixi determinada edat, el Tribunal Suprem ho denega, dient que el més prudent és esperar i modificar el règim de guarda i custòdia en el seu moment, amb major coneixement de causa i, per tant, amb millor valoració de l’interès del menor, amb un adequat informe psicosocial i un pla contradictori.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.