Política de privadesa en una pàgina web

25/08/2022

La manca de política de privadesa a la pàgina web són 3.000 euros de multa.

En aquesta resolució s’analitza la reclamació presentada en què es denuncia que la pàgina web d’una associació no disposa de política de privadesa adequada a la normativa de protecció de dades personals.

Per això l’AEPD comprova que efectivament el lloc web objecte de reclamació no té política de privadesa.

L’AEPD dóna trasllat de la reclamació a l’associació perquè procedisca a la seua anàlisi i informe a l’AEPD en el termini d’un mes, de les accions dutes a terme per adequar-se als requisits previstos a la normativa de protecció de dades, però la associació titular de la web no va contestar al requeriment.

L’AEPD recorda que l’article 13 del RGPD assenyala la informació que cal facilitar a l’interessat en el moment de la recollida de les dades.

Finalment s’imposa una multa de 3.000 euros per una infracció de l’article 13 del RGPD, tipificada a l’article 83.5 b) del RGPD.

La resolució, aquí.