Noves cotitzacions autònoms

29/07/2022

Aprovat el nou sistema de cotització per als autònoms basat en els rendiments nets.

Les quotes a la Seguretat Social aniran des dels 230 euros fins als 500 euros el 2023 i des dels 200 euros fins als 590 euros el tercer any d’aplicació 2025.

El Govern ha aprovat al Consell de Ministres el Reial decret llei pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms, basat en els rendiments nets.

Aquesta reforma, que serà efectiva el 2023, és el resultat de l’acord a què ha arribat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb els interlocutors socials CEOE, Cepime, CCOO i UGT, i amb les organitzacions d’autònoms ATA, UATAE i UPTA.

Nou sistema de cotització
En primer lloc, la reforma estableix que en els propers tres anys es desplega progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.

A més, es defineix el concepte de rendiments nets, fonamental per a la posada en marxa del nou sistema. D’aquesta manera, els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessàries per obtenir ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

S’habilita així un sistema que permet als autònoms canviar-ne la quota en funció de la previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l’any. Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, s’han de regularitzar les cotitzacions, i s’han de tornar o reclamar quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any. Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 euros al mes fins als 500 euros al mes el 2023 i dels 200 euros al mes als 590 euros al mes el 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

En termes percentuals, els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la quota de més del 30% respecte a l’actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l’SMI pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes el 2025. Aquest any, els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294 euros mensuals i els que guanyen més de 6.000 euros al mes, 590 euros.

El text aprovat aquest dimarts també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a dotze mesos addicionals més quan els ingressos nets continuen sent baixos.

El text també inclou una avaluació periòdica d’aquest nou sistema, que es farà en el marc del diàleg social cada tres anys.

Font: ElDerecho.com