Registrar el nom comercial que utilitzarem és un procediment recomanable per a qualsevol empresa que vulgui donar-se a conèixer i publicitar-se. El registre implica que no hi haurà cap altra empresa en el nostre sector que utilitzi el mateix nom, de manera manera que ens distingirem de la competència si cap dubte. No obstant això, de vegades sorgeix confusió entre el que és una marca i el nom comercial.

La marca s’utilitza per distingir en el mercat un producte o un servei, mentre que el nom comercial serveix per identificar una empresa. Seria el cas de Cola-Cao, com a marca de cacau en pols i Nutrexpa, que és l’empresa que el comercialitza. Ambdues coses poden registrar-se.

El nom comercial no té per què coincidir amb la denominació social d’una entitat.

El nom comercial és un identificatiu de l’empresa en les relacions de mercat, mentre que la denominació social seria la forma d’identificar l’empresa en les seves relacions amb l’administració o en documents legals.

Per registrar una marca o un nom comercial cal adreçar-se a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Cal tenir molt en compte que tant la marca com el nom quedaran registrades per al nostre ús exclusiu tan sols en l’àmbit mercantil que triem. En el moment de fer el registre cal indicar en quin tipus de negoci ho utilitzarem. Si jo reservo el meu nom per al negoci de telecomunicacions, això no impedeix que hi pugui haver una empresa que es digui exactament igual dedicada, per exemple, a la indústria farmacèutica.

Això suposa una gran diferència amb la denominació social. Quan es crea una societat anònima o limitada, cal demanar un certificat al Registre Mercantil Central, que és denominació no la té cap altra entitat, sigui quin sigui el tipus de negoci a què es dediqui. Per això no pot haver mai dues denominacions socials iguals, però sí dues marques o dos noms comercials