Encara que els torns o targetes inclouen dades de caràcter personal, són mitjans adequats per a comprovar si els treballadors compleixen els seus horaris o descansos, si es fa d’una forma proporcional i necessària

La justícia ratifica l’ús de la informació dels controls d’accés al centre de treball per a sancionar als empleats que incompleixen amb els seus horaris.

Segons la sentència del jutjat (disponible en aquest enllaç), la protecció de dades de caràcter personal és compatible amb els sistemes de control d’accés al centre de treball per a fitxar i la seva utilització en un procés de sanció de suspensió d’ocupació i sou.

En l’empresa demandada existeix un sistema de control horari en el qual els treballadors han de registrar totes les entrades i sortides, incloses les pauses per a desdejunar (màxim de 30 minuts) i les dues pauses diàries permeses (per un màxim de 5 minuts). A més, existeix un control d’accessos amb torns que s’obren amb la targeta professional de cada treballador, que registra l’hora d’entrada i sortida de cada treballador, així com, si és procedent, de clients, proveïdors i visitants, del centre de treball.

Les dades del registre horari, contrastats amb les dades que llança el sistema de control d’accessos de l’empresa a través de torns, evidencien que el treballador, per norma general i de manera sistemàtica, no registrava les pauses de 5 minuts, i que en la pausa del desdejuni s’absentava del centre de treball sense fitxar la sortida en el registre horari, al cap d’uns minuts tornava per a registrar en el registre horari la seva sortida, tornant a sortir immediatament del centre de treball, i al cap d’un temps que procurava que no excedís els 30 minuts autoritzats, tornava al centre de treball per a registrar en el control horari la volta, encara que tornava a absentar-se immediatament, per a tornar al cap de diversos minuts, sense deixar constància en el registre horari. Tot això suposa que va perdre 40 hores durant tres mesos consecutius.

Segons el jutjat, el sistema utilitzat per l’empresa per a acomiadar al treballador (les dades que oferien els torns) supera el test de proporcionalitat tradicionalment emprat en la doctrina constitucional per a ponderar la protecció de diferents drets i interessos enfrontats, ja que estem davant un sistema idoni i proporcional.

Encara que els torns manegen dades personals, les dades utilitzades per a imposar la sanció al treballador han estat els mínims i indispensables per a la finalitat perseguida: el nom, l’operació (entrada o sortida) i l’hora.

Avalada així la legalitat del sistema, que no afecta ni a la intimitat personal ni a l’honor del treballador, la consulta de les dades del registre de control d’accessos és un mitjà adequat per a comprovar que l’empleat sancionat no registrava correctament totes les seves entrades i sortides, i que el recurs a aquests controls d’era imprescindible per a poder constatar i acreditar els seus reiterats incompliments, no constant que l’empresa disposés d’altres mecanismes o recursos per a això.

Judici de proporcionalitat

I, sobretot, per al jutjat, la mesura supera el judici de proporcionalitat, perquè la incidència en el dret fonamental del treballador és mínima. Les dades únicament reflecteixen les operacions d’entrada i sortida del centre de treball i les hores, sense cap relació amb circumstàncies personals sensibles. I si es van utilitzar aquestes dades personals, va ser per a confirmar i acreditar les sospites dels responsables de l’empresa que ja havien vist directament els fets. Fins i tot l’empleat ja havia estat advertit en diverses ocasions, sense que modifiqués el seu comportament, i per això l’empresari es va veure forçat a acudir a les dades dels torns d’accessos perquè el treballador no va utilitzar, o el va fer fraudulentament, el sistema de registre horari.

La licitud i validesa de les dades del registre del sistema de control d’accessos justifiquen la sanció de vint dies de suspensió d’ocupació i sou imposada.

Via: Notícias Jurídicas

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.