Competència deslleial d’un treballador

25/07/2022

Competència deslleial de treballador que desvia clients de l’empresa on treballa cap a una altra.

La SAP de Barcelona, ​​secció 15, del 7-1-2020, Ponent D. Luis Rodríguez Vega revoca la sentència d’instància absolutòria i condemna una empresa i un treballador a pagar solidàriament a l’actora 21.406,5 euros per actes de competència deslleial.

El treballador condemnat va esborrar els correus electrònics el darrer dia de feina, va desviar clients a una altra empresa mentre encara treballava a la primera i es va apropiar de documentació confidencial, entre altres conductes il·lícites.

Assenyala l’AP que un treballador mentre estava vigent el seu contracte de treball, ni pot competir amb el seu empresari, ni pot derivar clients a la competència ni utilitzar els mitjans de la companyia per oferir els serveis dels seus competidors, com tampoc no pot oferir informació interna de la companyia perquè sigui utilitzada pels competidors.

Aquests comportaments suposen un flagrant incompliment de les seves obligacions laborals (art. 4 de la LCD), i l’actuació de l’empresa és contrari a l’art. 14 LCD, per inducció a la infracció contractual.

Ramon Arnó Torrades
CEO de la Familia Digital