Ajuts a famílies i treballadors

El reial decret llei aprovat en Consell de Ministres promou una rebaixa de 0,20 euros per litre de combustible repostat, entre ells, gasoil, gasolina, gas i adblue.

Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avenç a l’Agència Tributària.

Per protegir l’ocupació de l’impacte de la guerra, en les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en aquest Reial decret llei, l’augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L’incompliment daquesta obligació comportarà el reintegrament de lajuda rebuda.

Així mateix, no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic.

Limitació de lloguers

La nova norma conté també una limitació extraordinària de l’actualització anual del lloguer de l’habitatge habitual, impedint pujades superiors al 2%.

L’inquilí podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda. En absència de pacte, la renda no es podrà actualitzar per sobre de la variació experimentada per l’IGC.