Les xarxes socials no són un espai obert al públic

13/10/2022

La sentència del Tribunal Constitucional 27/2020, de 24-02-2022 ha confirmat que la publicació d’una fotografia obtinguda del perfil de Facebook d’un ciutadà anònim per part del diari La Opinión de Zamora per il·lustrar el succés del que va ser víctima, constitueix una intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge.

El TC rebutja que les xarxes socials constitueixin espais oberts al públic, així com que la publicació de fotografies en obert a les xarxes socials comporti un consentiment tàcit per a la seva utilització per tercers.

La publicació d’una imatge en una xarxa social comporta el consentiment per ser visualitzada per contactes o tercers segons la configuració de la privadesa i les condicions generals acceptades i informades, però no per a altres finalitats.

Les xarxes socials no constitueixen, per tant, un lloc obert al públic.

El fet que circulin dades privades per les xarxes socials a Internet no significa de manera més absoluta que allò privat s’hagi tornat públic, ja que l’entorn digital no és equiparable al concepte de “lloc públic” de què parla la Llei Orgànica 1/ 1982, ni es pot afirmar que els ciutadans de la societat digital hagin perdut o renunciat als drets protegits a l’art. 18 CE.

El consentiment del titular ha d’autoritzar un acte concret i vincular-se a les finalitats per a les quals s’atorga aquesta autorització, igual que succeeix a l’entorn analògic: l’autorització per a la captació d’una imatge no s’estén a actes diferents, com ara la difusió

El consentiment prestat per publicar una imatge no arriba a lautorització per publicar altres imatges ni per publicar la imatge en altres mitjans, reportatges ni amb altres finalitats, etc.

Per contra, el consentiment que presta l’usuari d’una xarxa social en pujar una foto al seu perfil o compte no és perquè pugui ser reproduïda per tercers, sinó que “només consenteix a ser observat al lloc que ell ha triat ( perfil, mur, etc.)”.

La publicació d’una foto al perfil d’una xarxa social d’una persona anònima, configurat amb caràcter públic o sense restriccions de privadesa, comporta exclusivament el consentiment exprés del titular a què aquesta imatge sigui accedida pels usuaris d’Internet.

Aquí la sentència.

Font: Ramon Arnó Torrades
Ceo de la Família Digital