WhatsApp no és suficient per a comunicar un acomiadament.

UGT sosté que WhatsApp o qualsevol altra aplicació similar i algunes xarxes socials com Facebook o Twitter

no són eines vàlides perquè una empresa comuniqui un acomiadament a un treballador. Segons defensa el

sindicat, aquest tipus d’apps i xarxes socials permeten la lliure creació de comptes de forma anònima, això és,

sense comprovarfefaentment l’autenticitat del titular, per la qual cosa és perfectament possible emetre comuni-

cacions falses o bé l’autoria de les quals no està fefaentment acreditada.

Com a conseqüència, amb aquestes aplicacions no es pot verificar qui és l’autor real dels missatges, ni tampoc permeten

tenir constància de la seva recepció pel destinatari, per la qual cosa no han de ser un mitjà vàlid per a comunicar un acomi-

adament.

Per això, considera que, encara que l’empresari comuniqui l’acomiadament per mitjans com WhatsApp perquè l’extinció

contractual sigui vàlida serà necessària la seva notificació per escrit al treballador a través de la corresponent carta d’acomi-

adament, ja sigui mitjançant el seu lliurament físic directe o bé mitjançant l’enviament d’un burofax que li permeti tenir

constància

fefaent de la seva recepció.

Ara bé, UGT adverteix que si el treballador que rep una notificació d’acomiadament a través de Whatsapp deixa d’acudir al

seu lloc de treball, s’arrisca al fet que l’empresari pugui al·legar que no existeix tal acomiadament, sinó un incompliment

contractual del treballador per deixar d’assistir voluntàriament al seu lloc de treball, la qual cosa deixaria al treballador sense

indemnització i sense dret a percebre la prestació per desocupació, i caldria acudir a un procediment judicial per a acreditar que

s’havia produït prèviament l’acomiadament a través de la comunicació rebuda pel treballador a través de WhatsApp.

Per a evitar aquesta situació.

És ecomana que el treballador acudeixi al seu lloc de treball com si no hagués rebut cap missatge de WhatsApp i exigeixi, si escau,

el lliurament de la carta d’acomiadament. Si l’empresari es nega a donar-li la carta d’acomiadament o bé no li deixa accedir al lloc

de treball, el treballador, segons explica UGT, haurà de recaptar proves que li permetin denunciar a l’empresa per acomiadament

improcedent.

 

WhatsApp no és suficient per a comunicar un acomiadament.

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555