Nova campanya d’informe sobre la vida Laboral d’empreses

El Sistema de Liquidació Directa a més de suposar un avanç en la simplificació de l’obligació de cotitzar, permet proporcionar major informació sobre les cotitzacions a la Seguretat Social, incidint en el detall dels imports i càlculs realitzats per a cada treballador, la qual cosa suposa una millora en la transparència del Sistema.

Per aquest motiu, la Tresoreria General, com a extensió de la Campanya anual de Vida Laboral que es remet habitualment als treballadors, es dirigeix per primera vegada a les empreses en alta que hagin realitzat totes les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa durant l’any 2017 per oferir-los informació rellevant sobre la seva cotització a la Seguretat Social.

Aquest informe es remet via postal al domicili del Codi de Compte de Cotització Principal de l’empresa i integra informació de tots els Codis de Compte de Cotització vinculats al mateix. Inclou una carta del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social i un glossari de termes per facilitar la comprensió i interpretació de les dades incloses en el mateix.

 

 

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555