Una fallada d'Hisenda perjudica en la Renda als autònoms amb cessament d'activitat

Els autònoms poden haver sofert un esglai en la declaració de la Renda 2020-2021. Una fallada de l’Agència Tributària ha provocat que aquests professionals per compte propi no puguin acollir-se a les deduccions familiars permeses per la llei durant els mesos en què van cobrar les ajudes per cessament d’activitat.

Aquesta fallada obeeix al bolcat de dades en el programa Pare i no està afectant a tots els autònoms per igual. Tampoc afecta cada mes en què es va percebre aquesta ajuda, especialment succeeix per a abril, maig i juny, és a dir, el segon trimestre de 2020. El cop per als autònoms, no obstant això, és important: està provocant que declaracions que haurien de tenir un resultat a retornar es converteixin, per aquesta fallada, en declaracions amb resultat a pagar.

Aquest problema ha estat denunciat per l’Associació de Treballadors Autònoms (LLIGA). Un dels seus assessors fiscals, Domingo Gallego, ha explicat a aquests professionals com poden procedir per a pal·liar aquesta situació en una entrevista a Madrid Treballa, d’Onda Madrid: “Que quan vagin a fer la Renda la comprovin perfectament, tant les seves dades fiscals com en el programa. Enguany, en les dades fiscals, quan es bolquen a l’hora de les deduccions familiars hem detectat que en moltes ocasions hi ha alguns mesos en què la bolcada de dades no es fa correctament”.

L’explicat per Gallego provoca que,

a ulls d’Hisenda en la declaració i per aquesta bolcada incorrecta de les dades, aquests mesos apareguin com no cotitzats i, per tant, no generin dret a les deduccions familiars. Gallego crida a analitzar i acarar les dades fiscals que dóna Hisenda amb els quals s’introdueixen o apareixen en la declaració. En el cas que la declaració ja s’hagi lliurat (amb el consegüent resultat negatiu per al contribuent), es podrà fer una declaració complementària i fins i tot manar un escrit aclaridor a l’Agència Tributària indicant que aquesta última declaració és la vàlida, aportant la data i número de clau corresponent.

L’Agència Tributària permet modificar les declaracions ja presentades en una sèrie de supòsits, per la qual cosa haver presentat la declaració no suposaria, en principi, un problema: els autònoms encara podrien solucionar la fallada d’Hisenda. La deducció d’unes certes deduccions familiars està contemplada per l’Agència Tributària quan es percep la prestació per cessament d’activitat per a autònoms. Són les que corresponen per famílies nombroses, per ascendent amb dos fills i per discapacitat de descendents, ascendents o cònjuge i permeten uns certs alleujaments en les declaracions, especialment en un any tan complicat com va ser 2020 per les restriccions i aturades en les activitats per la pandèmia de coronavirus.

L’organisme insisteix que,

en tractar-se com qualsevol altra prestació (un rendiment del treball que cal declarar com a tal en la Renda), “es tindrà dret a aquestes deduccions familiars durant els mesos en què es percebi aquesta prestació”.

Via: Expansión

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.