Un jutge prohibeix sol·licitar el desnonament d'un negoci tancat per la COVID.

El Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barakaldo ha prohibit a un propietari instar desnonament i reclamar rendes impagades per un local arrendat i tancat per la crisi de la COVID.

En un acte de mesures cautelars inaudita part, el jutge ha acceptat la sol·licitud de l’arrendatari al capdavant del negoci. Va al·legar davant el jutge que no podia continuar pagant el lloguer, ja que el Centre Comercial que albergava el local va tancar, la qual cosa feia que el lloguer perdés el seu sentit, va exposar. L’acte accepte (de manera provisional) que hi ha canvis imprevisibles i substancials de les circumstàncies al voltant del contracte que efectivament el desvirtuen, la qual cosa provoca un augment injust dels costos per a l’arrendatari.

Així,

el jutge acorda la suspensió temporal, durant la tramitació del procés, de les garanties per aquella prestada en favor de l’arrendadora, amb prohibició de la seva execució, així com la prohibició d’interposar acció de desnonament o reclamació per impagament de rendes durant la tramitació del procediment, establint un període de carència en el pagament de la renda durant la vigència de l’Estat d’Alarma, així com per al supòsit de nou rebrot.

Així mateix,

fixa una renda de lloguer provisional variable en relació percentual directa amb les vendes de l’actora i una disminució o reducció del 50% en la totalitat de les despeses i contribucions relacionades amb el Centre Comercial on se situa el negoci de l’actora.

Tot això en aplicació de la clàusula “rebus sic stantibus” perquè, a conseqüència de l’actual situació d’emergència sanitària a causa de la COVID 19 i de la declaració de l’Estat d’Alarma, l’arrendatària s’ha vist obligada a tancar l’activitat principal del local arrendat.

Imprevisible i aliè a la part perjudicada

Per a la magistrada concorren els requisits jurisprudencialment exigits d’imprevisibilitat i causalitat, sense cap culpa de l’obligat, perquè sigui admissible aplicar la referida clàusula.

Via: Notícias Jurídicas

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.