Trencament matrimonial. Es poden reclamar les quantitats invertides a l'habitatge si aquest habitatge pertanyia als sogres?

Per descomptat que sí, i la reclamació dels imports invertits ha de realitzar-se a través del corresponent procediment de reclamació de quantitat. La demanda ha d’anar dirigida contra els propietaris, en aquest cas els sogres, i no contra l’exparella, que no és més que una mera usuària d’aquest habitatge.

La raó és molt senzilla, totes aquestes quantitats invertides en l’habitatge han redundat en benefici de la propietat, per la qual cosa, evidentment, els beneficiaris en últim terme són els propietaris.

I si dins l’habitatge van quedar mobles,

pagats pel membre de la parella que ja no hi viu? En aquest cas la situació és diferent, els mobles que es trobin dins de l’habitatge no afecten la propietat d’aquest, tret que es tracti de mobles que han estat incorporats a l’immoble per mitjà d’una obra de tal manera que no sigui possible separar-los sense menyscapte greu de qualsevol dels dos. Per tant, en aquest segon supòsit de reclamació de mobles personals resulta clar que la demanda hauria d’anar dirigida contra l’exparella, que és qui encara viu allà i qui s’està beneficiant de l’ús d’aquests mobles.

En el cas que els mobles fossin essencials per a l’habitabilitat de l’habitatge o, en últim terme, que l’exparella discrepi sobre la titularitat exclusiva d’aquests, s’hauria de procedir a la liquidació patrimonial, amb valoració i repartiment.

Totes dues reclamacions, millores a l’immoble i reclamació de mobles, haurien d’anar per vies diferents, donat que la primera seria contra els titulars de l’immoble, i la segona contra l’exparella, usuària de l’habitatge.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.