La resolució de 27 de juliol de 2018 publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2018.

Pel qual s’aprova el Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020. (Publicat BOE el dia 28/7/2018).

Principalment el seu objectiu és lluitar contra la precarietat i millorar la qualitat de l’ocupació i les condicions de treball.
També es contemplen com a mesures de reforç dels recursos humans la incorporació de 833 nous inspectors i sotsinspectors.
Per  això el Pla Director s’emmarca en la consecució dels objectius estratègics definits per l’Organització Internacional del Treball:

Per tant la promoció dels drets fonamentals en el treball, l’ocupació, la protecció social i el diàleg social. A més, el Pla reforça la garantia de sostenibilitat present i futura de la Seguretat Social i de les prestacions socials.

 

treball

 

Mesures contra l’abús i el frau en els contractes del Pla director pel Treball Digne:

Com a resultat el Pla recull 75 mesures operatives i organitzatives, orientades a lluitar contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals, contractes a temps parcial,

els excessos de jornades i hores extraordinàries no pagades, i incompliments en matèria salarial. Així mateix, promourà la igualtat, la regularització dels falsos autònoms i els falsos becaris, entre altres.
Hi ha dues Planes de xoc previstos, un contra el frau en la contractació temporal i un altre contra la utilització irregular de la contractació a temps parcial, amb la finalitat d’aconseguir la regularització de situacions fraudulentes detectades. Tots dos plans disposen d’accions immediates en els seus àmbits d’actuació, que comença l’1 d’agost fins al 31 de desembre.
El Pla preveu la realització d’un seguiment semestral del compliment de les mesures, i també s’avaluaran els Planes de xoc el gener de 2019, i del Pla Director en el seu conjunt el juliol de 2020.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555