Treball controlarà les altes i les baixes que es fan a l’estiu per no pagar vacances.

La Inspecció de Treball i la Tresoreria General de la Seguretat Social han reprès formalment la seva col·laboració per lluitar contra el frau laboral.
La primera d’aquestes campanyes antifrau controlarà la pràctica empresarial de donar de baixa als treballadors en la SS durant el període vacacional i tornar a contractar-los després per estalviar-se les cotitzacions de l’estiu.

Aquesta primera campanya es llançarà al setembre i estarà focalitzada en el col·lectiu de professors i empreses del sector educatiu, perquè el Tribunal Suprem acaba de pronunciar en contra d’aquesta pràctica en els docents, pràctica estesa també en la construcció, entre altres.

a mes a mes, les altres dues formes de fraus habituals a la SS que combatran la Inspecció i la Tresoreria conjuntament seran les anomalies de les empreses a la declaració d’hores extraordinàries i l’abús en la contractació temporal i a temps parcial sense justificació del tipus d’activitat.

Per això el Ministeri de Treball ja ha començat a enviar cartes a les empreses que presumptament incompleixen la normativa en matèria de contractació temporal i a temps parcial, amb l’objectiu que regularitzin voluntàriament la seva situació.

Aquesta manera enviament de cartes és una de les mesures incloses en el Pla Director per un Treball Digne 2018-2020, aprovat recentment pel Consell de Ministres.

Per acabar les que no hagin regularitzat la seva situació voluntàriament, s’iniciaran les actuacions inspectores oportunes.

 

treball

 

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555