Trànsit i sancions de circulació.

Trànsit i l’obligació d’identificar a l’autor d’una infracció de trànsit per aparcament indegut.
Creieu que seria vàlida una sanció/multa imposada al titular d’un vehicle per no identificar al conductor.

Després que ha estat requerit per l’administració amb aquesta finalitat quan la infracció originaria ho era aparcament indegut?
L’art. 69.1.g de la Llei de Seguretat Viaria considera responsable de les infraccions per aparcament al titular inscrit.

Llavors, quina necessitat hi ha de requerir al titular per a identificar a l’autor d’una infracció d’aparcament

quan la llei preveu que el responsable és el mateix titular en aquest tipus d’infraccions?

La resposta ve donada pel fet que la responsabilitat per les infraccions viàries és estrictament personal.

Però sovint no és possible esbrinar la identitat del conductor en el moment de formular denuncia.

De fet que succeeix en les denúncies per excés de velocitat captada per radar oles d’estacionament indegut.

Per això, la llei ha dotat d’un mecanisme que resol aquest inconvenient imposant al titular el deure

d’identificar al conductor del vehicle.
És veritat que l’art.69.1.g Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprovà

el texte articulat de la Ley sobre Tráfico.

Estableix la possibilitat d’imputar la responsabilitat per la infracció per aparcament indegut al titular del vehicle.

Fet que assegura que l’acció il·lícita no quedarà impune, però aquest mecanisme no disminueix l’interès de

l’administració en l’investigació.

Pensi’s que l’autor podria haver comès altres infraccions, per exemple, si no tingués permís, si li hagués

estat retirat o, simplement, que tingués un llarg historial d’antecedents que pogués influir en la quantia de la multa.
Per això, el titular d’un vehicle que no contesta el requeriment no només fa seva la infracció original de manera

automàtica sinó que, a més, en comet una altra.

Inclús més greu, pel sot fet de no identificar al conductor que la va cometre, motiu pel qual rebrà dues sancions.

Interessa doncs, atendre sempre els requeriments d’identificació del conductor que ens fa l’administració,

encara que sigui per una simple multa d’aparcament.

Trànsit i l’obligació d'identificar a l'autor d'una infracció de trànsit per aparcament indegut. Creieu que seria vàlida una sanció/multa imposada al titular d'un vehicle per no identificar al conductor.

Però si vols obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555