Tarifa plana durant 2 anys per als autònoms de municipis petits.

La tarifa plana pels nous autònoms de municipis amb menys de 5.000 habitants podran

beneficiar-se del pagament de la tarifa plana de 50 euros durant 24 mesos, coneguda com

a “tarifa plana rural”

Per tant, aquesta norma va entrar en vigor l’1 d’agost, i no és una mesura retroactiva.

També amb aquesta mesura es pretén fomentar el relleu generacional i ajudarà a minimitzar la despoblació

de les zones rurals.

Això vol dir que per a poder beneficiar-se de la mesura, els autònoms hauran d’estar empadronats en un municipi

de menys de 5.000 habitants. A més, hauran d’estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris

de l’Agencia Tributària, corresponent al lloc de realització de l’activitat declarada a un municipi

on el seu padró sigui inferior a 5.000 habitants, i haurà de mantenir l’acta de l’activitat autònoma

en el municipi durant els 2 anys següents a l’alta al RETA i continuar empadronat durant els 4 anys

següents a l’alta.

Tarifa plana durant 2 anys per als autònoms de municipis petits.

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555