Subvencions per la incorporació de persones sòcies treballadores o socis de treball a cooperatives i societats laborals.

El passat 18 de juliol de 2018 es va publicar al Diari Oficial (DOGC 7666) la resolució TSF/1681/2018, de 12 de juliol, en conseqüència es va obrir la convocatòria

per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o socis de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2018.

Per aquest motiu l’aplicació de l’ORDRE TSF/63/2018, d’11 de juny, per tant s’aprova la tramitació electrònica obligatòria en el procediment de concessió, justificació,

revocació i presentació de recursos, en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats,

la presentació de sol·licituds només es podrà fer per via electrònica segons el model normalitzat, que està a la disposició de les persones interessades a l’apartat Tràmits

al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, on podreu trobar més informació sobre la convocatòria.

Per tant, tingueu en compte el següent per tramitar la sol·licitud:

– En primer lloc per poder signar i presentar-la cal que tingueu un certificat digital vàlid i vigent de l’entitat o el seu representant legal.
– Seguidament per poder llegir i emplenar el formulari es recomana la darrera versió de l’aplicació ACROBAT READER.
– També per poder tramitar-la es recomana el navegador Firefox.
– I en el cas que la documentació a adjuntar al formulari superi els megabytes  permesos, s’ha de completar amb el formulari d’aportació de documentació complementari.
– Per acabar els noms dels fitxers que s’adjunten al formulari han d’anar sense espais, signes, símbols…
L’àmbit temporal de les incorporacions de persones sòcies que poden accedir a aquesta convocatòria de subvenció va des de l’1/ 7 / 2017 fins al 18 / 8 / 2018 i el termini de presentació

 finalitza el 10 de setembre de 2018.

subvencions

Per obenir mes informació us informarem des del departament Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555