Subvenció de la Generalitat de Catalunya per autònoms i microempreses

21/02/2023

S’ha tornat a obrir la subvenció del Programa Ocupació + Transformació de la Generalitat de Catalunya, dirigida a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives.

L’objectiu és oferir suport per al manteniment de l’ocupació (amb la compensació d’una part dels costos salarials) i facilitar la transició cap a l’economia verda o digital.

Poden sol·licitar l’ajut:

 • Les persones treballadores autònomes i les microempreses:
  – Que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut.
  – Amb un centre de treball a Catalunya.
  – Amb un volum de negoci anual de l’any 2020 no superior a 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives i les societats laborals:
  – Que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut.
  – Amb un centre de treball a Catalunya.
  – Amb un volum de negoci anual de l’any 2020 no superior a 2 milions d’euros.
  – En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.
 • En tots els casos, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

Les entitats beneficiàries de l’ajut es comprometen a:

 • El manteniment de l’ocupació de les persones treballadores assalariades en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.
 • En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini les persones sòcies treballadores que estiguin en alta en el centre o centres de treball ubicat/s a Catalunya a comptar des del dia en què sol·liciten l’ajut.
 • La persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació de caràcter formatiu que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

En què consistiran aquestes accions de caràcter formatiu que he de realitzar?

Consistirà en la participació en accions de formació per part de l’autònom o soci. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital. El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

El termini de sol·licitud és del 20 de febrer de 2023 a les 9.00 h fins al 28 de febrer de 2023 a les 15.00 h.
Si esteu interessats en que us tramitem la subvenció poseu-vos en contacte amb el departament laboral.