El subsidi que el Tribunal Constitucional anul·la el requisit de rendes familiars de majors de 55 anys per accedir a la prestació.

El Subsidi que el Tribunal Constitucional  ha declarat inconstitucional i nul·la una disposició legal de l’any 2013 que establia com a requisit per accedir al subsidi de majors de 55 anys el fet de no tenir rendes familiars. Mentres que, torna a la situació inicial, en la qual només es tenien en compte les rendes personals a l’hora de concedir o no l’accés al subsidi.
S’ha publicat al Bolletí Oficial de l’Estat i per tant, comença a tenir efectivitat, la Sentència 61/2018 del Tribunal Constitucional, sobre els requisits per a l’obtenció de la prestació per a majors de 55 anys, s’anul·lant-se el requisit de NO TENIR RENDES FAMILIARS superiors al 75% del Salari Mínim, per tant que aquest requisit ja no serà exigible per a les noves sol·licituds de subsidi.
A partir del 7 de juliol ja no computaran en el càlcul d’aquest límit els ingressos del cònjuge ni els dels fills dins la unitat familiar, cosa que fins ara provocava freqüents denegacions del subsidi.
De fet, un col·lectiu molt perjudicat serà el de les persones, a les quines al seu dia se’l va denegar el subsidi per aquest criteri de rendes i que ara, en cas que la tornin a sol·licitar incompliran un altre dels requisits: procedir d’un altra prestació.

Resumin que ara es torni a aplicar un criteri de rendes personals –en lloc de les rendes familiars-, pot ser provocar que aquestes persones quedessin desenganxades del sistema de prestacions;

s’haurà de prestar especial atenció als criteris que es puguin arribar a adoptar per compensar aquestes situacions i evitar que es produeixin discriminacions.

subsidi

Enllaç al BOE

Per obenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555