Nova normativa sobre spam telefònic

03/07/2023

Ja ha entrat en vigor la nova normativa sobre spam telefònic.

El dia 29-6-2023 va entrar en vigor la circular de l’Agència Espanyola de Protecció de dades publicada per aclarir els dubtes sobre el dret dels usuaris finals a no rebre trucades telefòniques no desitjades amb finalitats publicitàries.

Es tracta de la circular 1/2023, del 26 de juny, sobre l’aplicació de l’article 66.1.b) de la Llei 11/2022, del 28 de juny, General de Telecomunicacions.

Compartim un resum d’aquesta, que bàsicament consisteix a interpretar l’article 66.1.b de la Llei General de Telecomunicacions per concretar així les bases jurídiques aplicables al tractament de les dades personals conforme a l’article 6.1. del Reglament 2016/679.

Segons el criteri de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, les dues úniques causes de legitimació són les següents:

  1. El previ consentiment dels usuaris finals.
  2. L’interès legítim del responsable, cas en què aquest haurà de realitzar, amb caràcter previ a l’inici del tractament i atenent les diferents categories d’afectats, la corresponent ponderació dels drets i interessos en conflicte.

També l’AEPD fixa dos criteris d’interès per a aquest tipus de tractaments:

  1. L’AEPD presumirà, llevat de prova en contra, que el tractament és lícit quan hi hagi una relació contractual prèvia, sempre que el responsable hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les emprés per a comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin semblants als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
  2. Per contra l’AEPD no presumirà en el marc d’aquesta ponderació, llevat de prova en contra, l’existència d’expectativa raonable dels interessats en aquells casos en què no hi hagi relació contractual vigent, sol·licitud o interacció prèvia i realitzada durant el últim any per part de linteressat amb el responsable que pretengui realitzar lacció comercial, particularment quan aquest tractament suposi una pèrdua de control de linteressat sobre les seves dades.

Finalment es prohibeix la realització de trucades comercials a números generats de forma aleatòria sense el consentiment previ de l’usuari.

Clicant aquí trobareu el text complet de la circular

Ramon Arnó Torrades
Ceo de La Família Digital