Shhhhhhhhhhh aquesta és l’expressió típica quan algú demana silenci.

Shhhhhhhhhhh. I és que és en aquests temps en què tot està legislat i reglamentat, que el soroll també té la seva regulació legal

que s’ha de complir.

És per això el soroll, tant del veïnat, com de les activitats, com dels vehicles, quan resulta excessiu se n’anomena contaminació acústica.

A Catalunya és objecte de regulació des que va aprovar-se la Llei 2/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Els ajuntaments són els que tenen atribuïda la competència en aquesta matèria, tot i que malauradament és una problemàtica que

tenen molt oblidada.

La Llei preveu la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica (alta, moderada i baixa) en funció d’uns objectius de qualitat.
Garanteix uns mínims d’aïllament acústic en les noves construccions, i protegeix les persones en les hores de descans distingint els límits

de sorolls i vibracions a aplicar segons les franges horàries.

Fonamentalment, el control de les emissions sonores de les activitats existents en les zones habitades (locals d’oci, tallers, etc.)

és l’aspecte que probablement més beneficia les persones.

A més val a dir, la garantia que podem estar al mateix domicili sense patir agressions acústiques.

Amb tot això, tant si patim molèsties per sorolls externs de qualsevol tipus (activitats, obres públiques, carreteres, veïnat, animals domèstics …),

com si som els titulars d’activitats potencialment sorolloses, hem de recordar que un bon assessorament jurídic pot ajudar a prevenir

i a solucionar aquests problemes.

 

Shhhhhhhhhhh aquesta és l'expressió típica quan algú demana silenci.

 

 

 

Per obtenir mes informació us informarem des del departament jurídic de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555