Multa a la RFEF

01/08/2023

Multa de 200.000 euros a la RFEF en gravar una videoconferència per zoom i posteriorment difondre-la sense informar els participants.

En aquesta resolució de l’AEPD s’analitza el cas de la Reial Federació Espanyola de Futbol que va gravar una reunió celebrada a través de zoom amb diversos participants i posteriorment en va difondre extractes en diversos mitjans de comunicació.

Després de la denúncia de diversos assistents, s’inicia un expedient per l’AEPD que assenyala que no n’hi ha prou que a la part superior esquerra de la pantalla aparegui un missatge que digui “gravant”.

Ha quedat constatat en tot aquest procés és que el responsable del tractament no va informar cap moment als assistents a les reunions dels punts següents que marca l’article 13 del RGPD:

  1. La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.
  2. Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
  3. Els fins del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  4. Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si escau.
  5. Si escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional.
  6. El termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
  7. L’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, i la rectificació o supressió, o la limitació del tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.
  8. El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

La infracció imputada ho és per manca de causa de legitimació (art. 6.1) i manca dinformació (art. 13) del RGPD.

Per evitar una infracció d’aquest tipus és aconsellable que s’informi de la política de protecció de dades als assistents abans de la reunió i que s’iniciï l’enregistrament de la videoconferència amb l’aparició a la pantalla del text de la política de protecció de dades durant uns segons, perquè en quedi constància de l’existència.

Aquí la sentència

Ramon Arnó Torrades
Ceo de La Família Digital