Mesures per a la revisió de preus en els contractes públics d’obres afectats per pujades de costos de materials

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-Llei amb mesures extraordinàries que permeten una revisió excepcional dels preus dels contractes públics d’obres que estiguin afectats per la pujada dels preus dels materials. Es reconeix al contractista la possibilitat de revisió quan l‘ascens dels costos hagi tingut impacte directe i rellevant en el contracte durant el 2021, superant el 5%.

La quantia de revisió no podrà superar el 20% del preu adjudicat i s’aplicarà en la certificació final de l’obra. L’òrgan de contractació serà el competent per aprovar la revisió excepcional. El RDLl serà aplicable en l’àmbit de les comunitats autònomes i ciutats autònomes que així ho acordin.

Podeu consultar la informació del BOE clicant directament aquí.