Resumeixen comunicació operativa nova cobertura ciberriscos en comerços.

A causa de l’increment d’atacs informàtics i amb la finalitat de dotar als nostres clients d’una protecció eficaç enfront d’aquests riscos, hem inclòs en les pòlisses de Multirisc Comerços una nova cobertura de ciberrisc.

Què cobreix?:

Límit màxim per al conjunt de les prestacions de 3.000 € per sinistre i anualitat.

Garantia de Danys als Sistemes Informàtics de l’assegurat.

Garantia d’Interrupció del Negoci.

Garantia de Protecció de Dades.

Les característiques d’aquesta nova Cobertura són les següents:

És de contractació Opcional, tant per a Nova producció com per a Cartera.

La seva inclusió està condicionada a la contractació de Contingut i Assistència.

Només contractable per a riscos en règim de propietat propietari o inquilí per a llogar, no sent possible la seva inclusió quan el règim sigui propietat per llogar.

Queda exclosa la seva contractació en l’epígraf C32 – Locals Desocupats.

Té un cost molt assequible, amb una prima neta fixa de 22 € ().

En aquesta prima no està permès cap mena de descompte, inclòs el DpV.

La Ciberdelinqüència és una realitat en els negocis que no sols afecta les grans empreses, els autònoms i les pimes són els més perjudicats.

Aquesta nova cobertura marca la diferència enfront de la competència i sens dubte és un nou argument de venda més amb els nostres clients.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.