Resum l’Ordre 370/2020 de el Ministeri de Sanitat, que regula les sortides dels nens.

Resum sortides infants.

Es consideren nens i nenes les persones menors de 14 anys.

Entre les 09:00 i les 21:00 hores, podran realitzar-se passejos no superiors a 1 hora, amb una distància màxima de el domicili d’1 quilòmetre.

  • Màxim grups d’1 adult i 3 nens.
  • Distància interpersonal de seguretat mínima de 2 metres amb tercers.
  • S’han de prendre les mesures higièniques i de prevenció indicades.
  • Es podrà circular per vies públiques i espais verds autoritzats.
  • NO està permès accedir a parcs i instal·lacions esportives.
    • L’adult responsable ha de tenir +18 anys. Si no és progenitor / tutor legal necessitarà autorització.
Per on podem passejar i què poden portar els nens?

Es descarten les zones de joc infantil i es permeten algunes joguines

L’ordre ministerial fixa que les passejades seran d’un màxim d’un quilòmetre respecte a les llars dels menors. Es pot passejar per parcs, passejos i carrers però no es pot fer ús de les zones de joc infantil ni del mobiliari urbà per minimitzar la possibilitat de contagi. També es permet fer ús de les platges, tot i que són els municipis els encarregats de decretar-ne l’obertura. A Barcelona, per exemple, seguiran tancades.

Els infants poden portar un patinet, la bicicleta, una pilota o una altra joguina també per poder fer-ne ús durant la passejada. Però, tot i que està permès l’ús de joguines, Protecció Civil aconsella “evitar portar-les, de moment”, pel risc de contagi. I, en el cas d’agafar un patinet, recomana que no es faci servir per córrer sinó únicament per passejar. Finalment, aconsella que en aquestes sortides les criatures no aprofitin per berenar al carrer.

Qui acompanya els nens?

Els pares poden autoritzar un altre adult

En general el govern espanyol preveu que els nens vagin acompanyats únicament d’un dels dos progenitors durant les passejades. Però l’ordre ministerial preveu la possibilitat també que els pares puguin autoritzar un altre adult perquè es faci càrrec dels menors durant el passeig. Cada unitat ha d’estar constituïda per un adult i un màxim de tres menors.

Protecció Civil especifica que aquestes sortides només es poden fer a peu. Per tant, no es pot agafar el cotxe ni el transport públic per anar a passejar encara que no s’excedeixi el radi d’un quilòmetre.

Com evitar els contagis?

La mascareta no és imprescindible

González-Bueno ha explicat que si bé es recomana l’ús de mascareta durant els passejos, no és obligatori que els infants en portin, igual que els adults. Es recomana mantenir la distància social de dos metres i evitar el contacte en cas que ens trobem alguna persona a la qual volem saludar. En les salutacions entre menors també cal evitar el contacte físic. També s’aconsella no fer ús del mobiliari urbà, i els parcs infantils i elements de joc estan vetats per minimitzar el risc de contagi.

Protecció Civil també recomana l’ús de la mascareta, sempre que sigui possible, tot i que no ho aconsella per als menors de 3 anys. Sobre el cotxet, opina que és millor portar-lo sobretot si l’infant encara no camina bé. Finalment, quan es torna a casa recomana fer servir les escales en comptes de l’ascensor.

Com es controlarà?

Un model basat en la “confiança”

El director d’Infància del govern espanyol ha admès que no hi haurà un control estricte per garantir que només se surti un cop al dia, així com per controlar la durada del passeig o la distància que es recorri. “Cal un vot de confiança en les persones, en els pares i en els mateixos nens i nenes. Creiem que tothom és prou conscient de la gravetat de la situació i que aquesta petita vàlvula d’escapament dels més petits no ha de posar en risc la resta de població vulnerable”, deia González-Bueno a Catalunya Ràdio.

I els nois i noies d’entre 14 i 17 anys?

Només poden sortir per comprar, no per passejar

Protecció Civil especifica que el document ministerial només inclou els nens i nenes d’entre 0 i 13 anys. Els que ja n’han fet 14 tenen els mateixos permisos i restriccions que els adults en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per sortir a l’espai públic sense un adult. Per tant, poden anar a comprar o a passejar el gos sense un adult. Ara bé, no poden acompanyar un adult, excepte causes justificades de necessitat.

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí