Recordatori Laboral

Aquest es un recordatori que el termini perquè els autònoms ampliïn les seves cobertures finalitza el pròxim 30 de setembre.
Així mateix, finalitza el termini per a procedir al canvi d l’INSS a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o per a realitzar un canvi de mútua.

En cas que es tracti d’un canvi de mútua, serà necessari presentar la carta de sol·licitud de baixa/cessi a la mútua actual abans de la data indicada i una còpia segellada a la nova Mútua escollida.
Aprofitem l’ocasió per a recordar que a partir de l’1 d’octubre entra en vigor l’Ordre ESS/214/2018 que obliga a tots els treballadors inclosos al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi i als treballadors del Grup I del Règim Especial de Treballadors del Mar, a estar donats d’alta al sistema RED o SEDESS per a realitzar diversos tràmits amb la Seguretat Social.

 

Aquest es un recordatori que el termini perquè els autònoms ampliïn les seves cobertures finalitza el pròxim 30 de setembre. Així mateix, finalitza el termini per a procedir al canvi d l'INSS a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o per a realitzar un canvi de mútua.

 

Com sempre ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.

Per obtenir mes informació us informarem des del departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555