Regulació legal de la reconciliació

26/10/2022

Tant si el que es trenca és un matrimoni, com si és una parella de fet, si ha existit fixació de mesures de cara als fills menors per causa del trencament, s’ha de comunicar aquesta reconciliació al jutjat, perquè en la pràctica se sol donar amb molta freqüència un clar abús de dret quan posteriorment a aquesta reconciliació es produeix una nova ruptura i es pretén, a través del corresponent procediment d’execució de sentència, reclamar tot el que és degut des de la data de la resolució judicial, per tant abans i durant aquest període de reconciliació.

Ara bé, no és necessari iniciar un procediment de modificació de mesures perquè seria excessivament costós, car, llarg i desproporcionat a la finalitat que es pretén.

Tant si parlem d’una parella de fet, com si parlem d’un matrimoni, en cas de separació i posterior reconciliació operaria l’art. 84 del Codi Civil, que estableix com a únic requisit posar-ho en coneixement del jutge que entengui o hagi entès en el litigi.

Així doncs, només caldria presentar un escrit dirigit al procediment en el qual es van regular les mesures paterno-filials en el seu moment, signat per totes dues parts, proposant-se fins i tot la ratificació si calgués, incloent concretament la data en la qual va tenir lloc la reconciliació, per a evitar possibles procediments executius si tornés a haver un segon trencament posterior.