¿Cuáles son las diferencias entre seguro de vida, seguro de accidentes y seguro de decesos?

Com mantenir protegida la nostra família i patrimoni?

El dia a dia està ple d’imprevistos, ningú sap què ocorrerà demà, en canvi una cosa que sí que sabem o que sí que podem fer és triar la nostra seguretat com? Protegint la nostra família i el nostre patrimoni. Per desgràcia hi ha accions que no es poden predir com quedar-se incapacitat totalment o parcialment o una defunció, però sí que podem estar preparats per si una cosa dolenta ocorre els nostres familiars més pròxims estiguin tranquils i coberts. És per això que és important conèixer el que ens ofereixen les assegurances de vida i les assegurances d’accidents i les seves diferències.

ASSEGURANÇA DE VIDA

Cobertures: ens cobreix en cas de defunció o invalidesa permanent i absoluta, fins i tot en situacions de malaltia greu, un infart o una insuficiència renal. Existeixen diverses modalitats en funció de les necessitats que tinguis i vulguis cobrir.

Cost: pots pagar de manera anual o mes a mes, es calcula en funció del capital que vols assegurar, el teu estat de salut, professió, sexe i edat. Depenent d’aquests factors, pot ser que la teva asseguradora et demani a més realitzar un examen mèdic previ amb la finalitat de certificar el teu estat de salut, encara que en molts casos bastarà amb emplenar i signar un qüestionari.

Cobertura: la cobertura assegurança de vida garanteix també que les persones al teu càrrec segueixin ateses en el cas que el titular de l’assegurança mori o sofreixi una invalidesa. Si aquests successos ocorren, la vida de la teva família també es veurà afectada dràsticament, i gràcies a aquesta mena de segur, ells no estaran desprotegits davant el futur gràcies a la percepció monetària que ofereix l’asseguradora, això sí, sempre depenent de les cobertures que es tinguin contractades.

Hipoteca: quan sol·licites una hipoteca, els bancs ofereixen les seves assegurances de vida vinculada a aquestes, fins i tot hi ha casos que te’ls inclouen dins del tracte per a concedir-te la hipoteca, per a garantir el pagament en cas que moris. Són molts els casos d’hereus que s’han vist en la situació de renunciar a les seves herències o fer front a grans deutes a causa que el mort no disposi d’una assegurança de vida i que estigui relacionat amb la hipoteca.

Pots contractar tantes assegurances de vida com desitgis, de manera que pots combinar la cobertura d’una assegurança de vida per al pagament de la teva hipoteca amb un altre que deixi un capital als teus per a cobrir les seves necessitats econòmiques.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

A diferència de l’assegurança de vida, que cobreix el risc de defunció i incapacitat permanent per qualsevol causa, l’assegurança d’accidents et cobreix en els casos en els quals ocorri un accident, com el seu propi nom indica, el resultat del qual sigui mort, invalidesa total o parcial i incapacitat temporal, depenent de les condicions de la pòlissa que contractis.

I és que estem exposats al fet que un contratemps pugui modificar el nostre nivell i ritme de vida. En l’àmbit privat o laboral, així com durant un desplaçament, pot ocórrer un accident que ens canviï les coses de manera radical.

Amb l’assegurança d’accidents tens coberts les despeses sanitàries, tant farmacèutics com d’hospitalització, i pots incloure cobertures addicionals com a assistència en viatge per als membres de la família. S’adapta a cada perfil i característiques concretes, calculant la prima en funció del capital que vols assegurar, i les cobertures que t’interessa contractar.

Característiques:

  1. Accidents personals

L’assegurança d’accidents personals proporciona una cobertura total en cas de defunció o invalidesa permanent a causa d’un accident en qualsevol situació, tant en l’àmbit laboral com en la teva vida privada.

  1. Accidents familiars

L’assegurança d’accidents familiars està pensat per a cobrir la defunció o invalidesa permanent de tots els membres assegurats, en cas de sofrir un accident o per les seqüeles que poden aparèixer fins a dos anys després que s’hagi produït.

Inclou cobertures com a indemnització diària en cas d’hospitalització, un avançament del capital per a cobrir despeses de l’enterrament en cas de defunció o la garantia d’assistència sanitària en centres concertats amb nosaltres (fins i tot en els aliens, fins determinat límit) o reemborsament de despeses.

  1. Incapacitat laboral

Per a situacions en les quals no es pot treballar durant algunes setmanes o mesos, estan les assegurances d’accidents i malaltia per incapacitat temporal. Aquests cobreixen els dies de baixa per malaltia, si supera la setmana i dins dels límits marcats en la pòlissa. A més, es poden contractar cobertures extra, com a indemnització per hospitalització en cas de malaltia o accident des del primer dia.

SEGUR DE DECESSOS

Cobertures: En el cas que ocorri una pèrdua, pel motiu que sigui, l’assegurança de decessos s’encarrega de prestar el servei funerari, cobrint les despeses derivades. Per exemple, el taüt, les flors o el nínxol.

També s’encarrega de costejar el trasllat, en cas de ser necessari, així com de gestionar els tràmits i requisits legals per a realitzar el servei. D’aquesta manera, s’evita haver d’estar pendent d’aquestes coses, en un moment tan delicat com el de la pèrdua d’un ser estimat.

DIFERENCIES ASSEGURANÇA DE VIDA, ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I ASSEGURANÇA DE DECESSOS

Un segur no exclou als altres a l’hora de cobrar el capital o rebre els serveis. Es pot contractar una assegurança de vida i accidents per a cobrir les necessitats familiars, un altre per a pagar la hipoteca i un de decessos. De fet, és possible contractar diverses assegurances d’accidents, de vida o de decessos.

Un exemple: Manolo té 39 anys, té una botiga de mobles i té contractat una assegurança d’accidents amb les cobertures de defunció i invalidesa. Un dia, per desgràcia és atropellat per un cotxe, i a conseqüència d’això li amputen una cama. Se li concedeix la invalidesa absoluta, ja que no pot seguir a càrrec de la botiga que posseeix.

Manolo rebrà la indemnització de l’assegurança per accident. Però si hagués contractat una assegurança de vida, també cobraria la indemnització d’aquest, oferint major seguretat econòmica a la seva dona i els seus fills petits ara que les necessitats han canviat.

En cas que hagués mort, a més d’aquestes indemnitzacions, l’assegurança de decessos s’encarregaria de totes les despeses del funeral, mentre que si només té l’assegurança d’accidents, haurien de pagar-lo amb l’avançament que poden sol·licitar.

En resum:

  1. La cobertura d’una assegurança de vida ens cobreix en cas de defunció o invalidesa permanent i absoluta.
  2. L’assegurança d’accidents tens coberts les despeses sanitàries, tant farmacèutics com d’hospitalització, i pots incloure cobertures addicionals.
  3. L’assegurança de decessos s’encarrega de prestar el servei funerari, cobrint les despeses derivades

Contractant diverses assegurances, t’asseguraràs una protecció completa per a tu i els teus, gràcies al fet que pots complementar les diferents cobertures que cobreix cadascun.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.