Qui ha de pagar la comissió immobiliària i quant costa?

La comissió immobiliària sol generar inquietuds tant per als propietaris que volen vendre el seu pis com per als qui volen comprar-lo. Alguns dels dubtes més freqüents són: qui ha de pagar la comissió de l’agència?, quan es paga?, quant cobra una immobiliària per vendre un pis? Des del comparador financer Helpmycash.com ens acosten les respostes.

En l’actualitat, no existeix una norma que estableixi qui ha de pagar la comissió immobiliària, però generalment la paguen els venedors. L’import dels honoraris i tots els detalls de la contractació s’inclouen en un document, conegut com a fulla per encàrrec, que se signa quan es contracta l’agència.

Ara bé, en algunes comunitats com València i Alacant és habitual que la comissió es cobri tant al comprador com al venedor, comenten des de HelpMyCash. Per exemple, podria donar-se el cas que una immobiliària cobri un 2% de comissió al venedor, que ha d’estar detallat en la fulla per encàrrec, i un 2% al comprador.

En aquest sentit,

és important destacar que moltes agències inclouen una clàusula en la fulla de visites, que signa el comprador en acostar-se per primera vegada a l’habitatge en venda, on estableixen que aquest haurà de pagar un percentatge de la comissió si decideix adquirir la propietat. Aquesta pràctica, no obstant això, pot portar problemes si no s’informa les parts de manera precisa i transparent.

Algunes agències en línia cobren els seus honoraris abans de posar el pis a la venda. Unes altres cobren amb la venda, igual que les agències tradicionals. Però aquesta afirmació pot prestar-se a confusió. En la pràctica, moltes agències, tan tradicionals com en línia, cobren una part o la totalitat dels seus honoraris amb el senyal que es rep en signar el contracte d’arres. Unes altres cobren pels seus serveis una vegada signada l’escriptura de compravenda, afegeixen des de HelpMyCash.

Les immobiliàries tradicionals cobren entre un 3% i un 7% del preu de venda de l’habitatge en concepte d’honoraris. En general, si el pis està situat en una zona d’alta demanda, com podria ser el centre de Barcelona o Madrid, es considera que la propietat és fàcil de vendre i, llavors, la comissió pot ser més baixa, però sempre depèn de les condicions que estableixi cada immobiliària.

Les agències en línia, en canvi, ofereixen tarifes fixes que es pacten a l’inici de la contractació. Aquestes oscil·len entre els 1.000 i els 8.000 euros, depenent de la mena de servei que triem i del preu de l’habitatge. Per exemple, si decidim pagar abans de la venda, els honoraris són d’entre 1.000 i 2.000 euros; si decidim abonar la comissió al moment de la venda, els honoraris oscil·len entre els 4.000 i els 5.000 euros.

El que és interessant d’aquest model de negoci és que, en general, en les pàgines web de les agències en línia podem trobar les condicions de contractació per a avaluar la lletra petita abans de decidir-nos per una d’elles, conclouen des de HelpMyCash. Com ofereixen paquets de serveis definits, és convenient avaluar com funcionen les immobiliàries en línia abans de contractar-les. D’aquesta manera, es pot avaluar si el seu procediment s’adapta o no a les necessitats del propietari que vol vendre.

Via: La Vanguardia

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.