Que passa si un Conveni de Divorci signat pels dos cònjuges, no és ratificat per algun dels dos a presència del Jutge

Acordat per les parts en el si d’un procediment de divorci de comú acord en conveni regulador amb la intervenció de fedatari públic i assessorament de lletrats, després no ratificat a presència judicial, si una d’elles ho aporta després al procediment contenciós, la part que no vol veure’s vinculada pels pactes ha d’al·legar i justificar o bé que el conveni no té els requisits precisos per a la seva validesa o bé que pateix d’algun vici en el consentiment prestat o bé que es produeix una ostensible situació d’injustícia per haver-se modificat substancialment les circumstàncies que concorrien en el moment de signar-se, perquè en un altre cas té plena validesa entre les parts.

No existint prova de vici en el consentiment per part d’un dels cònjuges, en signar els acords ha entès amb claredat el seu abast en un tràmit en el qual va ser assistit per lletrat (sobretot si ha estat elevat a escriptura pública) i, per tant, no hi ha possibilitat d’apreciar l’existència d’error en els pactes, ni la concurrència d’un canvi de circumstàncies. Els pactes, doncs, han de prevaler tal com van ser establerts.

Via: Jaume Oriol Moreno, departament Jurídic

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.