No és del tot excepcional que amb ocasió de l’execució d’unes obres públiques el nostre ajuntament envaeixi de forma provisional o definitiva una part de les finques de propietat de particulars.

Quan l’ajuntament ens ocupa la finca

A vegades són els mateixos obrers o operaris els que, sense haver rebut ordres ni instruccions de l’ajuntament, ocupen “sobre la marxa” alguna propietat privada i l’anivellen, la pavimenten, l’incorporen a un carrer o a qualsevol altra via municipal, o la utilitzen per dipositar-hi maquinària, eines o materials.

En aquest cas, normalment serà suficient comunicar la intromissió a l’ajuntament per resoldre la situació, i sempre és millor fer-ho per escrit. Aleshores l’ajuntament esmenarà el projecte, o ens informarà que n’estàvem afectats i ens incorporarà al corresponent expedient expropiatori.

En altres ocasions, però, l’ocupació s’efectua perquè l’ajuntament considera que el terreny ocupat és de la seva propietat, bé sigui per ignorància respecte de què pertany a un particular, o bé perquè al cadastre l’espai està grafiat com de titularitat municipal, o ja sigui perquè davant d’una disconformitat de límits l’ajuntament tira pel dret i amb actes consumats fa seva la porció de terreny que li sembla que és de la seva titularitat.

En aquest cas,

ens trobem davant d’un conflicte de propietats que s’ha de resoldre judicialment, i per tant no quedarà altre remei que interposar una acció reivindicatòria de la propietat davant del jutjat ordinari o civil, tal com s’hauria de fer enfront de qualsevol altre veí amb el qual tinguéssim una discrepància de límits o de titularitat.

El que succeeix en aquests casos és que els ajuntaments -i les altres administracions públiques- disposen d’instruments i mitjans privilegiats per demostrar la seva propietat en relació amb els que normalment tenim els particulars, i per tant la defensa del dret legítim de propietat dels ciutadans cal exercir-lo amb un especial rigor i cura quan qui tenim al davant és un ajuntament, posant el cas en mans d’un equip expert d’advocats que disposi d’especialistes tant en dret privat com en dret administratiu.

Santi Solsona i Fígols
Advocat de Cudós Consultors
Especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Mediambiental i Local.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies.