Els drets dels ciutadans davant la publicitat

Per a campanyes comercials s’utilitzen, moltes vegades, dades obtingudes de repertoris telefònics o butlletins oficials.

Aquests són els drets dels ciutadans:
1. Tens dret a no figurar a la guia telefònica.
2. Si figures a la guia telefònica, tens dret a:
• Que les teves dades no siguin utilitzades amb fins de publicitat.
• Sol·licitar no aparèixer a la següent guia telefònica que s’editi.

Pots inscriure’t a la denominada “Lista Robinson”, que és un tractament d’exclusió publicitària per no rebre publicitat.

Al següent enllaç, t’expliquem de forma més detallada com funciona.

Està prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà electrònic que no hagis autoritzat expressament.

Sí que et podrien enviar aquestes comunicacions electròniques si hi ha una relació contractual prèvia, s’hagin obtingut de forma lícita les teves dades de contacte i es tracti de productes o serveis similars als inicialment contractats.

Més informació aquí.