Els principis de la normativa de protecció de dades

11/07/2022

Els principis que estableix la normativa de protecció de dades són els següents:

  1. Principis de licitud, lleialtat i transparència: les dades s’han de tractar de forma lícita, lleial i transparent en relació amb la persona afectada.
  2. Principi de limitació de la finalitat: a les dades s’han de recollir amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no s’han de tractar de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  3. Principi de minimització de dades: a les dades han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten
  4. Principi d’exactitud: a les dades han de ser exactes i, si escau, actualitzades.
  5. Principi de limitació del termini de conservació: a les dades s’han de conservar només durant el període necessari per a les finalitats del tractament.
  6. Principi d’integritat i confidencialitat: les dades s’han de tractar de manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades.
  7. Principi de responsabilitat proactiva (accountability): el responsable del tractament és responsable del compliment d’aquests principis i ha de ser capaç de demostrar-ho.

Ramon Arnó Torrades
Ceo de la Família Digital