Prorroguen 1 any la validesa dels DNI que caduquin des de l’estat d’alarma. El Consell de Ministres va acordar ahir prorrogar durant un any la validesa dels Documents Nacionals d’Identitat (DNI) que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma dissabte passat 14 de març.

Prorroguen 1 any la validesa dels DNI que caduquin des de l'estat d'alarma

Així ho estableix el Reial decret llei aprovat, segons el qual “la pròrroga de la validesa del document nacional d’identitat permetrà que puguin renovar-se, conforme al procediment actual”. El passat 14 de març, la Direcció General de la Policia va informar que s’havia suspès l’expedició de documents i la cita prèvia excepte per motius d’urgència degudament justificats.

Una vegada que es restableixi la normalitat després de la declaració d’alarma, tots els ciutadans afectats hauran de concertar de nou una cita per a renovar els DNI que hagin expirat.

En aquest sentit, el decret estableix que “prorrogada per un any, fins al dia tretze de març de dos mil vint-i-un, la validesa del document nacional d’identitat de les persones majors d’edat titulars d’un document que caduqui des de la data d’entrada en vigor del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària generada pel Covid-19”.

També ha prorrogat altres renovacions com podeu veure en la imatge del post.

Via: Segre

Per obtenir els meus informació podeu contactar amb www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer

Tel: 973 28 28 18 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí