Aporta tranquil·litat als teus plans de Pensions.

Els plans de pensions a termini fix actual no estan passant pel seu millor moment a Espanya.

D’aquesta forma, els interessos obtinguts han decaigut bastant en comparació d’altres anys,

han deixat de convertir-se en un producte cridaner.

        El tipus del dipòsit a termini fix actual ronda el 0,31%, això suposa que, respecte del període anterior,

         ha caigut gairebé la meitat del seu valor.

Es per  això, queden ja molt lluny aquelles rendibilitats que rondaven el 5% abans de l’esclat de la crisi l’any 2007.

I les expectatives de futur tampoc són del tot bones, no es preveuen canvis de tendència i fins i tot es pot esperar

que aquesta tendència quant a la rendibilitat en els tipus d’interès continuï sent descendent fins i tot podent

arribar a ser negativa.

Podem dir que en certa mesura són mals temps per als estalviadors que busquen treure un benefici interessant als seus estalvis.

Aquests estalviadors no valoren els terminis fixos actuals com un bon mètode d’estalvi i es veuen obligats a buscar altres

productes financers que els permetin mantenir diners dipositats i obtenir per això una major rendibilitat.

Amb tot això ha provocat que el saldo viu dels dipòsits a termini fix actuals vagi decreixent per la fugida que els clients

d’aquest tipus de productes financers estan fent cap a uns altres que els ofereixin una major rendibilitat.

       Per aquest motiu MAPFRE ofereix en els seus plans de pensions un producte únic amb un interès garantit del 0,88%

més participació en beneficis que actualment aquesta en l’1,80% que aporta molta tranquil·litat als seus clients.

Els plans de pensions a termini fix actual no estan passant pel seu millor moment a Espanya.

Per obenir mes informació us informarem des del departament assegurançes de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555