Pensió d’aliments per fills majors d’edat que continuen estudiant

22/11/2022

Filla major d’edat, que de fet ja ha complert fins i tot els 26 anys, i que ha culminat els seus estudis, en haver realitzat una carrera universitària i després un màster d’especialització, estant realitzant avui dia un doctorat.

Davant aquestes circumstàncies resulta absolutament aplicable l’art. 152.3 CC, el qual estableix que cessarà també l’obligació de donar aliments «Quan l’alimentista pugui exercir un ofici, professió o indústria, o hagi adquirit un destí o millorat de fortuna, de manera que no li sigui necessària la pensió alimentària per a la seva subsistència».

En la redacció d’aquest article hi ha un detall que generalment se sol passar per alt, i és que utilitza la locució verbal «pugui exercir», amb la qual cosa clarament dona a entendre que la mera possibilitat d’exercir un ofici, professió o indústria, ja és suficient per a declarar extingida la pensió alimentària, no s’exigeix l’exercici efectiu, n’hi hauria prou amb la mera possibilitat.

En aquest cas la doctrina general del Tribunal Suprem és establir que no procedeix fixar un límit temporal al no advertir-se desídia, passivitat o despreocupació en els estudis, en la formació, perquè en el cas de la consulta sembla succeir el contrari, que aquesta filla està solucionant amb èxits tots els estudis que realitza en els seus diferents graus.

Ara bé, cal distingir entre la formació essencial i necessària o suficient, i la formació suplementària. La jurisprudència tendeix a no limitar temporalment la pensió alimentària en el primer supòsit, i per a això no es poden establir regles generals apriorístiques sinó que s’haurà d’estudiar cada assumpte de manera independent i autònoma, però hi ha un principi essencial i és que la formació essencial i necessària, que donades les circumstàncies socioeconòmiques d’aquest país i conformement a l’art. 3 CC, que estableix que les normes s’interpretaran segons la realitat social del temps en què han de ser aplicades, abastaria la formació escolar i universitària, però no més, si bé se solen fer unes certes excepcions quan per exemple s’estan estudiant oposicions.

Donada la situació descrita caldria, doncs, interessar una modificació de mesures al Jutjat i mai actuar per la via de fet deixant sense pagar la pensió de manera unilateral.