Quan l’ajuntament ens ocupa la finca

10/10/2023

No és del tot excepcional que amb ocasió de l’execució d’unes obres públiques un ajuntament envaeixi de forma provisional o definitiva finques de propietat privada.

De vegades són els propis obrers o operaris els que, sense haver rebut ordres ni instruccions de l’ajuntament, ocupen “sobre la marxa” alguna propietat particular i la nivellen, la pavimenten, la incorporen a un carrer o a qualsevol altra via municipal, o la utilitzen per dipositar-hi maquinària, eines o materials.

En aquest cas, normalment serà suficient comunicar la intromissió a l’ajuntament per resoldre la situació i sempre és millor fer-ho per escrit. Aleshores l’ajuntament esmenarà el projecte, o ens informarà que n’estavem afectats i ens incorporarà al corresponent expedient expropiatori.

En altres ocasions, però, l’ocupació s’efectúa perquè l’ajuntament considera que el terreny ocupat és de la seva propietat, be sigui per ignorància respecte de que pertany a un particular, o be perquè al cadastre l’espai està grafiat com de titularitat municipal, o perquè davant d’una disconformitat de límits l’ajuntament tira pel dret i amb actes consumats fa seva la porció de terreny que li sembla que és de la seva titularitat.

En aquest cas ens trobem davant d’un conflicte de propietats que s’ha de resoldre judicialment, i per tant no quedarà altre remei que interposar una acció reivindicatòria de la propietat davant del jutjat ordinari o civil, tal i com s’hauria de fer enfront de qualsevol altre veí amb el qual tinguéssim una discrepància de límits o de titularitat.

El que suceeix en aquests casos els ajuntaments disposen d’instruments i mitjans privilegiats per demostrar la seva propietat en relació amb els que normalment tenim els particulars, i per tant la defensa del dret legítim de propietat dels ciutadans cal exercir-lo amb un especial rigor i cura quan qui tenim al davant és un ajuntament o una altra administració, posant el cas en mans d’un equip expert d’advocats que disposi d’especialistes tant en dret privat com en dret administratiu.

Santi Solsona i Fígols
Advocat del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors