Novetats Laborals 2020

Novetats Laborals 2020

AUGMENT SALARI MINIM

L’augment del salari minin interprofessional a 950€ bruts mensuals X 14 pagues que va entrar en vigor amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2020, es una millora que compleix amb el propòsit del Govern Espanyol d’elevar el SMI 2020 al 60% del salari mitjà que marca la Carta Social Europea.

PERMIS DE PATERNITAT 2020

S’incrementa el permís de paternitat a 12 setmanes a partir de l’1 de gener de 2020, de les quals les 4 primeres tenen caràcter continuo, es a dir, s’han de gaudir de manera ininterrompuda des de el dia de naixement.

Es una mesura aprovada al Real Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

AUGMENT DELS TIPUS DE COTITZACIO PER AUTÒNOMS

Amb caràcter general els treballadors autònoms inclusos en el marc de les prestacions socials de cobertura obligatòria tindran l’ augment de tipus de cotització per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals del 0,9% al 1,1% i en el cas de cessament d’activitat del 0,7% al 0,8%”

PLA D’IGUALTAT I REGISTRE DE SALARIS

S’elimina qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe que pugui existir dins d’una empresa

Aquest es el leif motiv del Pla d’ Igualtat que, s’empara en el decret de igualtat laboral, des de el 7 de març, serà obligatori per totes les empreses d’entre 151 a 250 treballadors. Aquest mesura serà obligatòria per les empreses de més de 50 treballadors al 2022.

També cal insistir en que serà obligatori per part de les empreses de portar un registre de salaris.

Per obtenir més informació podeu contactar amb el departament Laboral de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555 Balaguer

Tel: 973 282 818 Lleida

Et pots subscriure al nostre butlletí aquí