Novetats en la Llei de pressupostos en l’àmbit fiscal.
El passat dijous 5 de juliol va entrar en vigor la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.
En l’àmbit fiscal no hi ha grans novetats:
L’aspecte més rellevant en IVA és la rebaixa en les entrades de cinema, que passa del 21% al 10%.
En renda el mínim exempt passa de 12.000 a 14.000 euros l’any per tots els contribuents. També hi haurà una rebaixa addicional pels que percebin entre 14.000 i 18.000 euros anuals. S’inclouen diverses deduccions en la quota, com la referida a despeses de guarderia per a fills menors de 3 anys (1000 euros per any), amb caràcter retroactiu des del gener, per cònjuge amb discapacitat (1.200 euros anuals) o per família nombrosa (s’incrementa en 600 euros anuals per cada fill que excedeixi de tres).

 

 

RECORDATORI: Dies de cortesia en notificacions electròniques.
Recordem que tothom obligat a rebre les notificacions per via electrònica disposa de 30 dies naturals de cortesia durant els quals l’administració tributària no pot posar a la seva disposició notificacions electròniques. Aquest aspecte és important, perquè al cap de 10 dies des que l’administració posa a disposició del contribuent una notificació, aquesta s’entén notificada a tots els efectes, en especial terminis per ingressos, recursos, etc.
Aquests dies poden sol·licitar-se a través de la web de l’agència tributària, en el mateix apartat on es consulten les notificacions electròniques.

Per qualsevol consulta o aclariment us informarem des del departament Fiscal de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555