El nou producte de Vida-Risc que ens permet arribar a tots els membres de la unitat familiar.

La nova pòlissa famililife compta amb cobertures que protegeixen als diferents integrants de la família davant defunció,

malaltia greu o invalidesa

FAMILIFE és una assegurança de risc individual anual renovable, destinat a la protecció del conjunt de la família. El seu

llançament s’emmarca en l’estratègia de l’asseguradora d’oferir productes i serveis molt enfocats a resoldre totes les necessitats

de les famílies en el seu dia a dia. Per això, aquesta assegurança de vida no només protegeix a l’assegurat, sinó també a la seva

família, en cas de defunció, malaltia greu dels fills o invalidesa.

A més, FAMILIFE s’adapta a diferents necessitats, ja que permet seleccionar la quantia dels capitals contractats i disposar

d’un capital de forma immediata per a mantenir el nivell de vida en cas que ocorri alguna de les contingències contemplades.

En el cas de malaltia greu dels fills, la quantia serà un capital fix per cada fill. Aquesta quantia suposarà una ajuda per a costejar

un possible tractament o ser econòmicament autosuficients davant una invalidesa.

Així mateix, FAMILIFE

Garanteix la formació dels fills, proporcionant l’import necessari per a costejar-la en cas de defunció de l’assegurat.

La proposta MAPFRE en Família, llançada el mes de març passat, permet als clients de l’asseguradora optimitzar els

Descomptes per Vinculació que ofereix la companyia, en considerar per al seu càlcul totes les assegurances contractades per

la unitat familiar. Per a beneficiar-se d’aquests descomptes n’hi ha prou amb registrar les dades de tots els integrants de la

família, bé a través d’una oficina de MAPFRE o a través de l’oficina virtual que la companyia posa a la disposició dels seus clients

perquè realitzin les seves gestions.

En la següent contractació que realitza qualsevol membre de la família s’aplica el descompte calculat sobre la base de totes les

assegurances ja contractats per la unitat familiar i no només els que tingui aquesta persona subscrits de forma individual. Per exemple,

un jove que fins al moment accedia a la companyia sense descompte, ara pot disposar d’un 20% en la seva primera contractació.

A més, si qualsevol dels membres és soci del Pla de Fidelització MAPFRE et Cuidem, tots els integrants del cercle familiar poden accedir

als seus beneficis.

En el primer mes després de la posada en marxa, prop de 10.000 famílies han registrat ja les dades dels seus membres, la qual cosa

els permetrà pagar preus més baixos en futures contractacions.

Quins beneficis aporta als clients?

• Podran disposar d’un capital de forma immediata per a mantenir el nivell de vida en el cas d’ocórrer alguna de les contingències.

• Comptaran també amb la possibilitat de poder oferir un tractament per als fills en cas de malaltia greu, a través del capital de la garantia.

•Ser econòmicament autosuficients davant una invalidesa.

• Garantir la formació dels fills, proporcionant l’import necessari per a costejar-la en cas de defunció de l’assegurat.

 

Nou Famililife de Mapfre

Per obtenir mes informació us informarem des del departament assegurançes de:

www.cudos-consultors-com

Tel: 973 450 555