Notícies Fiscals

Novetats importants en l’impost sobre successions.

Fa poc més d’un mes es va procedir a modificar a Catalunya l’Impost sobre Successions, encarint-lo per als futurs contribuents. Les modificacions operades en l’apartat de quantificació de l’impost obliguen a revisar les planificacions fiscals successòries perquè la Llei 5/2020, de 29 d’abril, pot haver-les deixat obsoletes.
D’altra banda, aquests dies s’han donat a conèixer dues sentències recents del Tribunal Suprem que destaquen per imposar nous criteris d’aplicació del concepte d’aixovar domèstic en l’Impost sobre Successions, aquesta vegada a favor del contribuent. S’obre, doncs, la perspectiva d’obtenir devolucions tributàries.

Ampliació de l’ús dels certificats electrònics caducats.

L’agència tributària ha publicat al seu web noves instruccions sobre l’ús de certificats electrònics caducats, en tant no es pugui accedir a la seva renovació pels conductes i procediments habituals.

Impost sobre societats i comptes anuals.

Enguany, derivat de les diverses paralitzacions de terminis administratius i les successives modificacions de dates per regularitzar les obligacions administratives en general i tributàries en particular, es produeix l’enorme paradoxa d’haver de procedir a presentar l’impost sobre societats (per a les companyies el tancament de l’any fiscal de les quals coincideixi amb l’any natural), el pròxim 25 de juliol, sense tenir obligació ni tan sols d’haver formulat els comptes anuals.
Per això, l’agència tributària, ha publicat una ordre en què estableix l’obligatorietat de presentar l’impost sobre societats amb la comptabilitat de què es disposi en data 25 de juliol.
Posteriorment, i donat que la formulació de comptes anuals pot realitzar-se fins al 31 d’agost, l’aprovació fins al 31 d’octubre i el dipòsit al Registre Mercantil fins al 30 de novembre, ha quedat habilitada la possibilitat de presentar un impost complementari fins aquella mateixa data (30 de novembre), en què només s’haurà de liquidar o reclamar els interessos de demora del que es va pagar al juliol, respecte del resultat definitiu del novembre.

Per obtenir més informació podeu contactar amb: www.cudos-consultors-com

Tel: 973.450.555 Balaguer
Tel: 973 28 28 18 Lleida
Tel: 973 64 32 32 Vielha

Et pots subscriure al nostre butlletí de notícies aquí