Nova normativa de consum

Canvis importants en la normativa de consum. Aquestes modificacions es resumeixen principalment en tres aspectes:

  • L’extensió general de la garantia passa dels dos anys als tres anys. El canvi entrarà en vigor el 2022.
  • El consumidor no ha de demostrar que el producte incompleix amb el que s’ha acordat en el contracte de compravenda fins passats els dos anys (el període anterior era de sis mesos). Durant el tercer any de garantia general el fabricant i/o distribuïdor podrà demanar una prova pericial que demostri que les fallades del producte estan derivades de la fabricació.
  • El fabricant ha d’assegurar el subministrament de peces fins a deu anys després de la fabricació del producte. A partir del 2022.