El Tribunal Suprem prohibeix cobrar més en instal·lacions públiques pel fet de no estar empadronat al municipi

18/10/2023

El Tribunal Suprem, en la recent sentencia de data 20 de març de 2023 sobre si es possible l’establiment, a través d’una ordenança municipal, d’una bonificació en les taxes corresponents a instal·lacions esportives, piscines i frontons municipals, en benefici de les persones empadronades, conclou que una distinció per raó d’empadronament no està justificada de cap manera, i únicament va destinada a incorporar una discriminació en perjudici dels residents dels pobles veïns.

La conclusió a la que arriba la Sala es que, una vegada un municipi opta voluntàriament per prestar un servei al que no està obligat per llei, ha de fer-ho en les mateixes condicions que aquells que ho fan de forma obligatòria i, sense que pugui incorporar discriminacions injustificades per als empadronats en altres municipis.

Així doncs, la bonificació en la tarifa aprovada per l’Ajuntament en qüestió no està justificada, i suposa una discriminació per raó de l’empadronament que no troba empara en cap motiu objectiu.

Per tant, els ajuntaments no poden cobrar tarifes diferents als seus empadronats i als que no ho estan per l’ús de les instal·lacions públiques municipals.

Per qualsevol consulta o qüestió podeu comptar amb els experts jurídics de Cudós Consultors, els quals us atendran amb el màxim rigor i professionalitat.

Dolors Egea Velardo
Assessora Jurídica del Departament de Dret Públic de Cudós Consultors